Teknik menembak membentuk skil berkesan dalam membuat jualan.